Ons team

Gerry Hemeltjen, algemeen practicus, ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en het BIG (de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg),heeft de praktijk overgenomen sinds 2013. Zij is momenteel bezig met het upgraden van haar specialisatie Sportfysiotherapie. Hierbij ligt het accent niet alleen op sporters (recreatief en top), maar vooral om laag belastbare personen (zoals diegene met COPD, Diabetes, Hart en vaataandoening, Obesitas en Deconditionering) optimaal actief te begeleiden.


Harrie de Graaf is werkzaam op de praktijk sinds 1977 en voornamelijk actief op de vestiging Tolhuis. Naast algemeen practicus, ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF en het BIG, is Harrie gespecialiseerd in behandelingen op neurologisch gebied met behulp van de NDT methode. Met deze methode wordt bij bestaande of dreigende ontwikkelingsachterstand van pas geborenen de motoriek gestimuleerd gedurende het eerste levensjaar. Ook kinderen en volwassenen met aangeboren of verworven neurologische aandoeningen hebben baat bij deze therapie. We werken toe naar een zo optimaal mogelijke beweegfunctie.

Caroliene Flemminks Smid maakt sinds september 2010 deel uit van ons team. Zij is eveneens ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF en het BIG. Zij is algemeen practicus en heeft bijscholing gevolgt in sportrevalidatie en looptraining bij claudicatio intermittens long-en hartrevalidatie.

Betty Moorman is sinds 2002 als secretaresse een onmisbaar lid van ons team. Naast receptiewerkzaamheden, verzorgt zij de administratie, is zij ondersteunend in de behandeling en zorgt ze ervoor dat de huishoudelijke processen goed verlopen.

Alle fysiotherapeuten van FTZ staan voor kennis en kwaliteit bij de behandeling van:

- aandoeningen van het bewegingsapparaat
- aandoeningen van reumatische aard
- aandoeningen van het perifere- of centrale zenuwstelsel
- blessures/klachten gerelateerd aan sportbeoefening

De therapeuten zijn tevens allen gespecialiseerd in:

- revalidatie na operatieve ingrepen
- revalidatie na het doormaken van een trauma

We werken gericht toe naar optimalisering van functies en het beperken van pijn