Fysiotherapie

Onze werkwijze

Wanneer u bij ons met een medische klacht komt, zullen wij u altijd eerst uitgebreid onderzoeken om tot een juist klachtenbeeld te komen. Op basis van de bevindingen maken we vervolgens een behandelingsplan. U wordt steeds door dezelfde therapeut behandeld, zodat u er gerust op kunt zijn dat uw therapeut alle in’s en out’s van uw klacht en conditie kent. De behandelingen vinden individueel plaats.

Wanneer fysiotherapie?

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij klachten en stoornissen in het bewegingsapparaat. Denkt u hierbij aan blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook de gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart, bekken en huid kunnen met fysiotherapie worden behandeld.

Fysiotherapie helpt o.a. bij:

- Pijn
- Krachtsvermindering
- Ademhalingsproblemen
- Zwellingen
- Bewegingsbeperking
- Incontinentieklachten

Kinderfysiotherapie

Informeer naar de mogelijkheden op het gebied van kinderfysiotherapie op onze praktijk, tel. nr. 024 – 344 36 38.

Hoe ontstaan aandoeningen?

Aandoeningen kunnen ontstaan tijdens het sporten, door ziekte, na een operatie, door een verkeerde houding, door conditie- en/of krachtgebrek of als gevolg van een verkeerde beweging. Ook door veroudering van het lichaam kunnen diverse problemen ontstaan.

Eerste afspraak

U kunt telefonisch een afspraak maken, of even bij ons langskomen om een afspraak te maken. Als u dat gemakkelijk vindt, kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat u via deze website kunt invullen en uitprinten. U vindt dit formulier onder ‘afspraak maken’. We kunnen de benodigde gegevens echter ook in de praktijk voor u invullen.
Tijdens de eerste kennismaking vindt er een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek plaats. Zo brengen we de oorzaak van uw klachten helder in kaart. Vervolgens beoordelen we of fysiotherapie voor u de beste oplossing is om de klachten te laten verdwijnen ofwel te verminderen. Het kan voorkomen dat u naar uw huisarts wordt doorverwezen, als wij denken dat dit noodzakelijk is.
Samen met u stellen we een behandelingsplan op. Wij geven tevens aan wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen.  Indien nodig nemen wij in overleg met u, contact op met uw huisarts voor aanvullende medische informatie.

Volgende afspraken

De eerstvolgende afspraak starten we met de therapie. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt vaak de oefentherapie. Deze zorgt ervoor dat uw gewrichten beter bewegen, uw spierkracht vergroot, uw evenwicht verbetert of dat u een betere houding aanneemt. Ter ondersteuning maken we gebruik van massagetechnieken, fysiotherapeutische toepassingen en/of dry needling. U krijgt van ons oefeningen en instructies mee naar huis, die speciaal op uw conditie en mogelijkheden zijn afgestemd.
Aan het begin van elke sessie nemen we met u door wat de effecten van de therapie zijn, zodat we de vervolgbehandelingen zo nodig kunnen bijsturen.

Voorlichting

Een belangrijke taak van de fysiotherapeut is het geven voor voorlichting. Hoe gaat u het best met een klacht of aandoening om teneinde herstel mogelijk te maken? En hoe voorkomt u dat de klacht zich verergert of zich in de toekomst opnieuw voordoet? U mag van ons verwachten dat wij u ook op dit gebied prima ondersteunen.

Overige informatie

Onder ‘Reglementen’ vindt u onze huisregels en bejegening, het betalingsreglement, het privacy reglement en de klachtenregeling. Voor overige vragen kunt u tijdens de openingstijden contact met ons opnemen.