Reglementen

Er zijn verschillende reglementen waar wij ons aan conformeren en waar u zich als cliënt aan dient te houden.
U kunt deze reglementen openen door erop te klikken.

- Huisregels

- Bejegening

- Privacyreglement

- Klachtenregeling

- Betalingsregeling

Deze documenten zijn tevens op de praktijk beschikbaar.